Parkeerproblematiek ’t Sterrenpad

juli 2017
Wij kunnen meedelen dat één van de opties waar wij u eerder over geïnformeerd hebben is uitgewerkt en haalbaar blijkt. De gemeente en Taxi-Nuis hebben overeenstemming bereikt! Tussen de gemeente en Taxi-Nuis is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. Deze overeenkomst houdt in dat het personeel van ’t Sterrenpad mag “blijven” parkeren op het terrein van Taxi-Nuis. Het gaat hier om maximaal 40 auto’s.

’t Sterrenpad geeft te kennen deze afspraak te handhaven en vooralsnog blijkt dit te werken. Uiteraard blijven de ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf en hun kinderen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de problemen met betrekking tot het parkeren rondom de school opgelost zijn en er geen verdere actie nodig is.
Hopende u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Werkgroep parkeerproblematiek ’t Sterrenpad

april 2017
Graag houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de parkeerproblematiek bij ’t Sterrenpad. Over de reële opties waarover wij u in maart geïnformeerd hebben kunnen wij op dit moment helaas nog geen mededelingen doen.

Wel kunnen wij u melden dat de gemeente de in-/uitrit van het parkeerterrein bij ’t Sterrenpad aan gaat passen. Hierdoor zal de doorstroom bij het in- en uitrijden bespoedigd worden, waardoor er naar verwachting minder oponthoud zal zijn. Deze werkzaamheden zullen op korte termijn uitgevoerd gaan worden.

Hopende u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Werkgroep parkeerproblematiek ’t Sterrenpad

maart 2017
Afgelopen maandag is de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar geweest.  We zijn inmiddels tot een aantal reële opties gekomen. Voordat wij hier inhoudelijk op in kunnen gaan zullen deze opties eerst verder uitgewerkt moeten worden. We hopen medio april meer informatie te kunnen verstrekken.
De gemeente heeft de politie gevraagd om te handhaven op het fout parkeren rondom de school en dan met name op het rijden over en het parkeren langs het fietspad.

Hopende u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Werkgroep parkeerproblematiek ’t Sterrenpad

februari 2017
Het is enige tijd stil geweest rondom de parkeerproblematiek van ’t Sterrenpad. Op 1 juni 2016 heeft er een overlegavond plaatsgevonden met de omwonenden. Op verzoek van de omwonenden is Plaatselijk Belang ook aanwezig geweest bij deze overlegavond. Na overleg met de gemeente Marum en Plaatselijk Belang is besloten een werkgroep op te richten.
Hiervoor is eerder een oproep via de site geplaatst en is er een werkgroep opgericht. Deze bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. de Vries, namens de gemeente Marum
Jeanette Turksema, namens de Offeringalaan
Jan Wytze Wink, namens de Offeringalaan
Folkert Renkema, namens de Nieuweweg
Erik Doorenspleet, namens bestuur ’t Sterrenpad
Jan Kikkert, namens bestuur ’t Sterrenpad
Gijs van Beers, namens gebouwbestuur ’t Sterrenpad
Maaike Middel, namens plaatselijk belang Nuis-Niebert

Begin januari heeft de werkgroep voor het eerst vergaderd. Er is afgesproken dat er wordt onderzocht wat nu de precieze omvang van het parkeerprobleem is en welke mogelijkheden er zijn om eventueel extra parkeerplaatsen aan te leggen. Helaas kunnen wij hierover nu nog niet meer informatie/nieuws verstrekken, maar de eerste stappen zijn gezet. De omwonenden van ’t Sterrenpad zijn hierover reeds schriftelijk geïnformeerd. Het volgend overleg van de werkgroep is begin maart gepland. Over het verdere verloop zullen wij iedereen op de hoogte houden via deze website.

Hopende u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Werkgroep parkeerproblematiek ’t Sterrenpad