Vereniging

Alles over de vereniging

Wat We Doen
De vereniging Plaatselijk Belang Nuis-Niebert komt op voor de belangen van de bewoners van de buurdorpen. Daarnaast organiseren wij diverse evenementen zoals het
tweejaarlijkse Midzomerfeest, het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de lampionnenkeuring tijdens Sint Maarten. Tot onze taken behoren ook het onderhouden van contacten met diverse instanties en een gesprekspartner zijn bij voorlichtingen. Via de website www.nuisniebert.nl houden wij u continue op de hoogte van het nieuws rondom Nuis en Niebert en van alle onderwerpen waar het Plaatselijk Belang bij betrokken is. Op de website vermelden ook de diverse clubs en verenigingen van Nuis en Niebert hun activiteiten. Tot slot geeft de site ook informatie speciaal voor toeristen; over de drie musea, lokale activiteiten, en mogelijkheden voor logies en wandel- en fietsroutes.

Wie wij zijn:
Het bestuur bestaat dit jaar uit:
Voorzitter: Tonnie Siertsema, tel. 06 280 490 74
Penningmeester: Sisca Veenstra, tel. 0594-54925, 06-15324016
Secretaris: Tita Beerlings, tel. 0594-549023
De bestuursleden zijn:
Maaike Middel, tel. 06-20666604
Frans van der Esch
Henk Beiboer

Algemeen contactadres: pb@nuisniebert.nl.
Nieuws voor de website: info@nuisniebert.nl.

Historie
Klik hier voor een kijkje in de historie van het bestuur.

Link naar:
Jaarverslagen, statuten, aanmeldingsformulier